luni, 22 iunie 2009

Ordinul Steaua RSR clasa I CS Resita

,,D E C R E T
privind conferirea ordinului ,,Steaua Republicii Socialiste
România” clasa I Combinatului siderurgic Reşiţa


Apreciind contribuţia deosebită adusă la industrializarea ţării şi participarea activă a colectivului Combinatului siderurgic Reşiţa la opera de construire a socialismului în patria noastră, cu prilejul aniversării a două secole de activitate neîntreruptă a industriei reşiţene,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă :
Articol unic. – Se conferă ordinul Steaua Republicii România clasa I Combinatului siderurgic Reşiţa.
Preşedintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUŞESCU

Bucureşti, 10 septembrie 1971.
Nr. 291”.

Bibliografie
Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, anul VII, nr. 120, partea I, 5 octombrie 1971.
Decret Nr. 291 privind conferirea ordinului ,,Steaua Republicii Socialiste România” clasa I Combinatului siderurgic Reşiţa