luni, 29 iunie 2009

Intreprinderi poligrafice 1968

,,Hotărîre pentru aplicarea Legii nr. 27/1967 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă şi a comitetelor locale de cultură şi artă.
[...]
Art. 10. – Trustul industriei poligrafice se va denumi ,,Centrala industriei poligrafice” şi are ca obiect conducerea şi coordonarea activităţi în domeniul poligrafiei, răspunzând de calitatea producţiei poligrafice şi de activitatea economico-financiară a întreprinderilor poligrafice în subordine, exercitarea controlului de specialitate asupra unităţilor poligrafice, indiferent de subordonare”.
Preşedintele
Bucureşti, 5 martie 1968. Consiliului de Miniştri
Nr. 457. Ion Gheorghe Maurer”

Din Anexa Nr. 1 la HCM nr 457/1968 am găsit următoarele întreprinderi poligrafice :
Combinatul poligrafic ,,Casa Scînteii” Bucureşti
Întreprinderea poligrafică ,,13 Decembrie 1918” Bucureşti
Întreprinderea poligrafică ,,Luceafărul” Bucureşti
Întreprinderea poligrafică ,,Informaţia” Bucureşti
Întreprinderea poligrafică ,,Arta grafică” Bucureşti
Întreprinderea poligrafică ,,Grafica nouă” Bucureşti
Întreprinderea poligrafică ,,Tiparul” Bucureşti
Întreprinderea poligrafică ,,Fabrica de timbre” Bucureşti
Întreprinderea poligrafică ,,Argeş” Piteşti
Întreprinderea poligrafică ,,Bacău” Bacău
Întreprinderea poligrafică ,,Banat” Timişoara
Întreprinderea poligrafică ,,Braşov” Braşov
Întreprinderea poligrafică ,,Cluj” Cluj
Întreprinderea poligrafică ,,Crişana” Oradea
Întreprinderea poligrafică ,,Dobrogea” Contanţa
Întreprinderea poligrafică ,,Hunedoara” Deva
Întreprinderea poligrafică ,,Galaţi” Galaţi
Întreprinderea poligrafică ,,Iaşi” Iaşi
Întreprinderea poligrafică ,,Maramureş” Baia Mare
Întreprinderea poligrafică ,,Oltenia” Craiova
Întreprinderea poligrafică ,,Ploieşti” Ploieşti
Întreprinderea poligrafică ,,Suceava” Suceava
Întreprinderea poligrafică ,,Sibiu” Sibiu
Întreprinderea poligrafică ,,Tîrgu-Mureş” Târgu-Mureş

Anexa Nr. 2 cuprinde o serie de ,,măsuri pentru îmbunătăţirea aprovizionării industrei poligrafice cu hîrtie şi cartoane”.
O comisie formată din reprezentanţii Ministerului Industriei Chimice, Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor şi Ministerului Comerţului Exterior stabilea în cadrul producţiei planificate pe fabrici şi trimestre, repartizarea hârtiei pentru beneficiari.

Bibliografie
,,Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România", anul IV, nr. 36, partea I, 21 martie 1968, HCM nr. 457, p. 338-343.