luni, 22 iunie 2009

Erou al Muncii Socialiste din RPR I.G. Maurer

,,DECRET
pentru conferirea titlului de ,,Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă” tovarăşului Ion Gheorghe Maurer
Cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viaţă, pentru activitatea îndelungată în mişcarea revoluţionară şi merite deosebite în opera de construire a socialismului,
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne decretează :
Articol unic. – Se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă şi medalia de aur Secera şi Ciocanul tovarăşului Ion Gheorghe Maurer.
Preşedintele
Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Bucureşti, 22 septembrie 1962.
Nr. 757”.

Bibliografie
Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Romîne anul XI, nr. 19, 29 septembrie 1962.
Decret nr. 757, pentru conferirea titlului de ,,Erou al Muncii Socialiste din Republica Populară Romînă” tovarăşului Ion Gheorghe Maurer