luni, 18 mai 2009

Vorbe, lozinci şi iniţiative, epitete şi expresii

,,Cincinalul înainte de termen”.
,,Schimburile de mărfuri dintre oraş şi sat, chezăşie a bunei stări”[1].
,,În cursul planului cincinal, analfabetismul va fi complet lichidat”.
Nume de anchete în industria petrolului
,,Am dat Republicii mai mult petrol, folosind înaintatele metode sovietice”.
,,Tovarăşe, cum îţi îngrijeşti utilajul”.
Lozinci la Conferinţei petrolului din 1950
,,Nici o sondă fără program, nici o sondă sub program”.
,,Cea mai ieftină tonă de ţiţei, cel mai ieftin metru forat”[2].
Lozinci pe pancarte cu acelaşi prilej
,,Ce ai făcut pentru îndeplinirea planului?”
,,Ce ai făcut ca tovarăşul din echipa unde lucrezi să nu mai lipsească dela serviciu?”[3].
,,Cu faţa spre producţie!” (,,chemarea” PCR, septembrie 1947)
,,În Republica Populară Română munca este o datorie şi o chestiune de onoare pentru fiecare cetăţean capabil de muncă, după principiul «cine nu munceşte, nu mănâncă». În Republica Populară Română se înfăptuieşte tot mai larg principiul socialismului : «De la fiecare dupa capacităţile sale, fiecăruia dupa munca sa»”[4].
,,Să îndeplinim cincinalul în 4 ani”[5].

[1] ANIC, fond CC al PCR - Secţia economică, dosar 20/1950, f. 68.
[2] ANIC, fond CC al PCR - Secţia economică, dosar 31/1950, f. 6.
[3] ANIC, fond CC al PCR - Secţia economică, dosar 31/1950, f. 8.
[4] Constituţia din 24 septembrie 1952, art. 15.
[5] ANIC, Inventar nr. 2359/ Fond C.C. al P.C.R. – Secţia economică, vol. 1.