sâmbătă, 30 mai 2009

Termocentrala Sangeorgiul de Padure

,,COMITETUL DE PARTID REGIONAL AL
REGIUNII AUTONOMĂ MAGHIARĂ
SECŢIA PROPAGANDĂ ŞI AGITAŢIE

Către
DIRECŢIA TREBURILOR A CC AL PMR
B_U_C_U_R_E_Ş_T_I

Muncitorii, tehncicienii şi inginerii termocentralei dela
Fântânele se pregătesc să sărbătorească punerea în funcţie a prime-
lor turbine, care vor da energie-electrică patriei noastre.
În acest sens Biroul Com. Regional de Partid Regiunei Au-
tonomă Maghiare pe baza propunerilor muncitorilor cerem aprobarea
ca termocentrala să poarte unul din numele ce propunem mai jos :
Termocentrala ” Înfrăţirea ” dela Sângeorgiul de Pădure
” ” Scânteia ” ”
” ” Steaua Roşie” ”
Trg. Mureş la 1 aprilie 1954”[1].

,, COMITETUL CENTRAL
AL
PARTIDULUI MUNCITOR ROMÂN
Nr. 193 1954

Cu privire la denumirea termocentralei dela Sîngeorgiul de Pădure
Se aprobă propunerea muncitorilor, inginerilor şi tehnicie-
nilor termocentralei dela Fîntînele, ca această termocentrală să
poarte denumirea de Termocentrala ” Steaua Roşie” dela Sîngeorgiul
de Pădure.
[...]
17 aprilie 1954”[2].

[1] ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Secţia economică, dosar 22/1954, f. 2.
[2] ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Secţia economică, dosar 22/1954, f. 3.

Sursă inedită :
ANIC, fond C.C. al P.C.R. – Secţia economică, dosar 22/1954.