luni, 18 mai 2009

Subramurile industriei lemnului

Subramurile industriei lemnului

În primul rând să amintim ramurile industriale adoptate de Comitetul de Stat al Planificării şi de Direcţia Generală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri.
Industria energiei electrice şi termice
Industria combustibilului
Industria metalurgiei feroase
Industria metalurgiei neferoase
Industria construcţiilor de maşini şi a prelucrării metalelor
Industria chimică
Industria extractivă a minereurilor nemetalifere şi industria produselor de substanţe abrazive
Industria materialelor de construcţii
Industria de exploatare şi prelucrare a lemnului
Industria celulozei şi hârtiei
Industria sticlei, porţelanului şi faianţei
Industria textilă, confecţiilor, pielăriei, blănăriei şi încălţămintei
Industria alimentară, industria săpunurilor şi cosmeticelor
Industria poligrafică
Alte ramuri ale industriei

Industria de exploatare şi prelucrare a lemnului are două subramuri : exploatări forestiere şi industria de prelucrare a lemnului.
Industria de prelucrare a lemnului are şi ea, următoarele subramuri :
Industria de cherestea
Industria de placaj, panel, furnir estetic
Industria de plăci aglomerate din particule de lemn
Industria mobilei
Industria chibriturilor
Industria uşilor şi ferestrelor
Industria articolelor sportive
Industria ambalajelor din lemn

Bibliografie
Mânecan, V. N., Conducerea, organizarea şi planificarea producţiei în industria de prelucrare a lemnului, Bucureşti, 1970.