marți, 26 mai 2009

Industrializarea judetului Prahova

Ploieşti
Î. ,,Feroemail”
Î. ,,Flacăra”
Î. de textile ,,Dorobanţul”
Î. de sticlă
Î. de utilaj pet. şi minier ,,1 Mai”
Î.de utilaj chimic (IUC)
Termocentrală
Rafinărie
Î. de detergenţi (Fca de produse petrochimice ,,Dero”)
Institutul de cercet. pt. ing. teh. şi proiectare rafinării (1950)
Institutul de petrol şi gaze (1967)
Combinatul petrochimic
Buşteni
Termocentrală
Î. de hârtie
Teleajen
Termocentrală
Î. de reparat utilaj petrolier
Rafinărie
Floreşti
Î. de anvelope ,,Victorie”
Vălenii de Munte
Î. de mătase
Urlaţi
Filatura de bumbac
Brazi
Combinatul petrochimic
Termocentrală (Centrală de termoficare)
Rafinărie
Slănic
Î. ,,Slănic”
Plopeni
Î. mecanică
Câmpina
Î. de reparaţii auto
Î. mecanică ,,Neptun”
Î. de piese turnate
Instit. de cercet. şi proiectări petrol şi gaze (1950)
Instit. de cercet. şi proiectări foraj-extracţie
Rafinărie
Paltinu
Hidrocentrală
Valea Călugărească
Combinatul de îngrăşăminte ch ,,Valea Călugărească”
Instit. de cercet. pt. viticultură şi vinificaţie (ICVV) (1967)
Mizil
Filatura de lână
Î. de mobilă ,,Relaxa”
Comarnic
Î. de ciment ,,Vulturul”
Păuleşti
Î. de textile (Ţesătoria de in ,,Intex”)
Bucov
Î. ,,1 Mai”
Azuga
Î. de sticlă
Î. de postav
Berceni
Î. de materiale izolatoare
Boldeşti-Scăeni
Î. de cartoane şi confecţii
Î. de geamuri
Poiana Câmpina
Î. de reparaţii pt. tractoare şi motoare grele
Sinaia
Î. de mecanică fină
Hidrocentrală
Fca de preparate şi prod. din carne
Secţie a Î. ,,Vulturul” prod. refr.
Breaza
Fca mecanică de precizie

Bibliografie
Apostol, Gheorghe P., Gheorghe, Bobocea, Judeţele României Socialiste, Bucureşti, 1969.
Atineu, Adrian, Aftene, Mariana, Judeţele patriei. Prahova. Monografie, Bucureşti, 1979.
Cucu, Vasile, Ştefan, Marian, Atlasul judeţelor din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1978.
Daicoviciu, Constantin, Opresco, Georges, Roumanie, Bucureşti, 1958.
Haşeganu, Mihail, (coord.), Geografia economică a R.P.R., Bucureşti, 1957.
Herbst-Rădoi, Atena, Geografia economică a Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1969.