luni, 25 mai 2009

Industrializarea judeţului Bihor

În 1957 agricultura era ,,domeniul principal de activitate” bihorean[1]. În 1969 se putea vorbi de o ,,dezvoltare impetuoasă” a judeţului Bihor, care avea la acea dată o ,,economie industrial-agrară în continuă dezvoltare”[2].
Oradea
,,reşedinţă regională, oraşul care concentrează cea mai mare parte a industriei din regiune”[3].
Întreprinderea de maşini-unelte ,,Înfrăţirea”
1945 ateliere mici (lăcătuşerie, rulouri, sobe etc.) formează ,,Phoebus”, alături de forjă pt. unelte agricole, fcă de cântare
6 iunie 1948 ,,Înfrăţirea”
maşini-unelte : maşini de frezat pt. sculărie, maşini de rabotat cu cuţit mobil, maşini de filetat interior, maşini de găurit cu coloană şi radial, maşini-unelte pt. forjare şi presare, ciocane de forjă.
secţie la Beiuş, export 50ţ
Întreprinderea chimică ,,Sinteza”
Unităţi chimice în Oradea înainte de naţ
1905 ,,Aurora”
1928 ,,Clotild”
Fcă de vopsele
1922 ,,Vesta”
1940 ,,Zankl”
1940 ,,Esta-Sun”
1969 comasare în Întreprinderea chimică ,,Sinteza”
Naţ Fabrică de lacuri şi vopsele ,,Transilvania”, fcă de prod ch ,,Sinteza”
1966-1969, 1970-1975, 1976-1978, 1980 investiţii
Lacuri, vopsele, pigmenţi anorganici
Export 15ţ
Întreprinderea de alumină
1962-1965
Alumină calcinată
Pentaoxid de vanadiu pt. ind. ch. şi siderurgică
Şlem roşu (reziduu) pt. Întreprinderea chimică ,,Sinteza”
1962-1965 investiţii
,,unica de acest gen din România”[4]
Combinatul de prelucrare a lemnului
1973
Are în subordine :
1967-1969 Fabrica de mobilă ,,Alfa”
Fca de mobilă str. Vrancei, Griviţei (Oradea),
1970-1972 Fca de mobilă Beiuş
1975-1976 secţia de mobilă Tileagd
1974-1976 secţia de uşi, ferestre şi mobilă din Oraşul dr. Petru Groza
Mobilă, uşi, ferestre
Întreprinderea de materiale de construcţii
1971 secţia betoane grele
1972 secţia beton celular autoclavizat
1977 secţia de betoane grele
Prefabricate din beton armat
Întreprinderea de accesorii pentru mijloace de transport
1 apr 1951
Articole de larg consum : sobe de încălzit, maşini de gătit, broaşte îngropate, nasturi metalici, ace de siguranţă, bricege, lacăte, lanţuri de siguranţă, amblalaje pentru vopsele, articole de menaj, unelte pentru zidari, paturi metalice etc.
1968 a început constr noii întrep
Accesorii metalice pentru material rulant, camioane, autoturisme şi nave, echipament metalic pentru binale şi piese turnate neferoase
Întreprinderea comunală ,,12 octombrie” Oradea
Februarie 1950
Întreprinderea ,,Solidaritatea”
1923 Fca de ghete ,,Carmen”
1932 subsecţia ,,Primus” încăţ pt femei
11 iunie 1948 ,,Solidaritatea”
1957, 1960, 1964, 1969, 1970, 1975, 1977 investiţii
Încălţăminte cu feţe de piele pentru femei şi copii
Întreprinderea de confecţii ,,Mioriţa”
1959 ca unit de stat desprinsă din coop ,,Cootex”
Costume bărbăteşti, din lână şi tip lână, paltoane, pardesie, sacouri, pantaloni
Fabrica de boia de ardei
Fabrica de spirt şi drojdie
Întreprinderea de transporturi auto ,,Bihor”
Întreprinderea ,,Electrocentrale”
Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr - 1966
Întreprinderea de accesorii pentru mijloacele de transport
Fabrica de ulei ,,Interindustrial”
Fabrica de spirt ,,Victoria”
Întreprinderea mecanică
Ţesătoria de bumbac
Fabrica de băuturi alcoolice
Întreprinderea de încălţăminte ,,Arta”
Fabrică de dantelă şi panglici
Fabrică de ulei vegetal
Moară
Fabrica de conserve şi zarzavaturi
Fabrică de bere
Întreprinderea ,,Drum nou”
Întreprinderea de echipament pentru binale
Întreprinderea forestieră
Întreprinderea de sere
Trustul de construcţii industriale
1963
Subordon. MCI
Constr ind, agr
În Bh, SM, Baia Mare
Şantier al Întrerpinderii de construcţii-montaj Cluj-Napoca
Trustul de construcţii locale
1950
Subordon Consiliului popular al judeţului Bihor
Socio-cult, locuinţe, tehnico-edilitare
Întreprinderea judeţeană de gospodărie comunală şi locativă Bihor
tehnico-edilitare, prestări servicii în construcţii
monografie 1978
uzina electrică, de apă, canalizare, salubritate, fabrică de gheaţă, ştrand, baia
comunală
Întreprinderea de mase plastice ,,Viitorul”
Fire sintetice
Întreprinderea ,,Vinexport”
Întreprinderea poligrafică ,,Crişana”
Termocentrala
Valea lui Mihai
Fabrica de conserve şi zarzavaturi ,,Arovit”
Voivozi
Întreprinderea minieră
Beiuş
Fabrica de mobilă
Fabrica de maşini-unelte (secţie a Întreprinderii ,,Înfrăţirea”)
Fabrică de spirt
Fabrica de cherestea
Cooperativa ,,Arta”
Întreprinderea forestieră
Lunca Vaşcăului
Întreprinderea forestieră
Tileagd
Fabrica de cherestea
Pădurea Neagră
Fabrica de sticlă
Marghita
Întreprinderea de confecţii
Întreprinderea de încălţăminte ,,Bihoreana”
Întreprinderea de piese de schimb
Cooperativa ,,Record” (UJCM)
Dobreşti
Întreprinderea minieră
Staţie de prelucrare a bauxitei
Suplacu de Barcău
Rafinăria de petrol ,,Crişana”
Vaşcău
Întreprinderea de prelucrare a marmurei
Dr. Petru Groza
Întreprinderea mecanică
Utilaje de ridicat şi transportat la sol,
Secţia de uşi, ferestre, mobilă
Secţia de tricotaje a Întreprinderea de confecţii ,,Mioriţa” Oradea
Secţia de ambalare a Întreprinderea chimică ,,Sinteza” Oradea
Întreprinderea minieră
Salonta
Fabrica de piese de schimb auto
Ţesătoria de bumbac
Fabrica de salam de Sibiu
Moara
Fabrica de de conserve - abatoare, frigorifere
Termocentrala
Palota
Topitorie de cânepă
Ceica
Secţia Întreprinderii de încălţăminte ,,Arta” Oradea
Săcueni
Secţia Întreprinderii ,,Bihoreana” Marghita
Aleşd
Întreprinderea ,,Refractar”
1866 fcă de var
1900 cărămizi pt. zidărie, ţigle, cahle de teracotă
1922 cărămizi refractare
1968-1969, 1973-1975 investiţii
cărămizi refractare,silico-aluminoase, plăci termoizolatoare, maselotiere termoizolante externe, prafuri de turnare, mortar refractar
Combinatul de lianţi şi azbociment (materiale de construcţii)
1971 Trim 2 prima linie tehnologică
1972 trim 1 prima linie de var
1973 trim 1 a doua linie
1974 trim 1 2 linii de azbociment
Ciment, var, plăci de azbociment
Hidrocentrala

[1] Mihail Haşeganu (coord.), Geografia economică a R.P.R., Bucureşti, 1957, p. 408, 412.
[2] Gheorghe P. Apostol, Bobocea Gheorghe, Judeţele României Socialiste, Bucureşti, 1969, p. 103-104.
[3] Mihail Haşeganu (coord.), Geografia economică a R.P.R., Bucureşti, 1957, p. 412.
[4] Gheorghe P. Apostol, Bobocea Gheorghe, Judeţele României Socialiste, Bucureşti, 1969, p. 103.

Bibliografie
Apostol, Gheorghe P., Gheorghe, Bobocea, Judeţele României Socialiste, Bucureşti, 1969.
Blaj, Gh., Szanto, Şt., Chira, I., Judeţele patriei. Bihor. Monografie, Bucureşti, 1979.
Cucu, Vasile, Ştefan, Marian, Atlasul judeţelor din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1978.
Daicoviciu, Constantin, Opresco, Georges, Roumanie, Bucureşti, 1958.
Haşeganu, Mihail, (coord.), Geografia economică a R.P.R., Bucureşti, 1957.
Herbst-Rădoi, Atena, Geografia economică a Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1969.
Gabriel Moisa, Industrializarea în Oradea 1945-1990. Studiu de caz, în Maria Mureşan (coord.), Procesul de integrare a României în economia europeană, Bucureşti, 2008, p.375-387.