luni, 27 aprilie 2009

Stema României

În regimul comunist au existat în total patru însemne de stat : o emblemă, pentru perioada ianuarie-martie 1948, şi trei steme, stabilite de fiecare dată prin Constituţia adoptată (1948, 1952, 1965).

Decretul nr. 3 din 8 ianuarie 1948
Emblema de stat a Republicii Populare Române conţinea ,,un tractor arând un câmp, la marginea căruia se profilează trei furnale, deasupra cărora se află un soare-răsare, totul înconjurat de o ghirlandă din spice de grâu, legate cu o panglică tricoloră, având în partea centrală iniţialele R.P.R.”.
Sursa : Dan Cernovodeanu, Evoluţia armeriilor Ţărilor Române …, Brăila, 2005.

Constituţia din 28 martie 1948
,,Titlul VIII Stema, Sigiliul, Drapelul şi Capitala
Art. 99 Stema Republicii Populare Române, reprezintă munţii împăduriţi, deasupra cărora se ridică soarele. În mijloc se află o sondă, iar în jurul stemei o coroană de spice de grâu“.
Sursa : http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1948.php, 27-04-2009.
Sursa : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Popular_Republic_of_Romania_(1948-1952).svg, 27-04-2009.

Constituţia din 24 septembrie 1952
,,Capitolul 9 Stema, Drapelul şi Capitala Republicii Populare Române
Art. 102 Stema Republicii Populare Române reprezintă munţi împăduriţi, deasupra cărora se ridică soarele. În partea stângă a stemei se află o sondă. Stema este încadrată de o cunună de spice de grâu. În partea de sus a stemei se află o stea în cinci colţuri. În partea de jos a stemei, spicele sunt înfăşurate într-o panglică tricoloră pe care sunt scrise literele R.P.R.“.
Sursa : http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1952.php, 27-04-2009.
Sursa :
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Popular_Republic_of_Romania_(1952-1965).svg, 27-04-2009.

Constituţia din 21 august 1965
,,Titlul VIII Însemnele Republicii Socialiste România
Art. 116 Stema Republicii Socialiste România reprezintă munţi împăduriţi, deasupra cărora se ridică soarele. În partea stînga a stemei se află o sondă. Stema este încadrată de o cunună de spice de grîu. În partea de sus a stemei se află o stea în cinci colţuri. În partea de jos a stemei, spicele sînt înfăşurate într-o panglică tricoloră pe care este scris «REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA»“.
Sursa : http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1965.php, 27-04-2009.
Sursa : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Socialist_Republic_of_Romania.svg, 27-04-2009.


Să observăm că stema statului este de influenţă comunistă. Încadrarea cu spicele de grâu şi prezentarea în interiorul lor a principalelor resurse naturale ale ţării, peste care tronează soarele (în cazul de faţă, simbol al ,,viitorului luminos” al socialismului), precum şi steaua roşie, arată apartenenţa ţării la regimul comunist. Pentru ţara noastră avem reprezentate ca resurse naturale : pădurea (şi ne putem gândi la industria lemnului), apa (industria energetică), munţii (industria extractivă). O altă resursă naturală este sugerată prin prezenţa unui element antropic : o sondă petrolieră, ce ne duce cu gândul la existenţa unei industrii petroliere (cel puţin extractivă). Steme asemănătoare se pot găsi şi pentru alte ţări din ,,lagărul socialist”.