duminică, 5 aprilie 2009

Prezentarea proiectului

Proiectul nostru îşi propune să surprindă industrializarea României, prin crearea unei baze de date cu unităţile industriale construite şi/sau dezvoltate, în perioada regimului comunist (1948-1989). Vom prezenta fotografii şi informaţii legate de procesul de industrializare din ţara noastră, liste cu întreprinderi pe ramuri industriale sau în funcţie de organizarea administrativ-teritorială, grafice şi statistici.
Vom utiliza o gamă variată de surse.