miercuri, 22 aprilie 2009

Judeţul Iaşi

Listă cu câteva unităţi industriale din judeţul Iaşi :
***
1949-1950 Filatura Iaşi
1955 Fabrica de antibiotice Iaşi
1966 Combinatul de fire si fibre sintetice Iaşi
1967 Întreprinderea mecanică ,,Nicolina”
1968 Complexul de morărit şi panificaţie
1968 Întreprinderea (ţesătorie) de mătase ,,Victoria”
1969 Întreprinderea de materiale de construcţie
1970 Complexul de legume-fructe
1971 Întreprinderea de nutreţuri combinate
1972 Întreprinderea de utilaje, piese de schimb şi reparaţii
1973 Întreprinderea de tricotaje şi perdele Paşcani
1974 Întreprinderea ,,Tehnoton” Iaşi
1976 Întreprinderea de maşini agregat şi maşini-unelte speciale
1977 Fabrica de încălţăminte Târgu Frumos
***
Întreprinderea de electricitate şi tramvaie Iaşi
Societatea comunală a apelor potabile Iaşi
Fabrica de sticlă Lespezi
Fabrica de sticlă Hârlău
Fabrica de ţigarete
Combinatul de utilaj greu Iaşi
Uzina de reparat material rulant Paşcani (Atelierele CFR Paşcani)
Filatura ,,Aurora”
Fabrica de pâine Târgu Frumos
Fabrica de stofe tricotate Târgu Frumos
Uzina metalurgică Iaşi
Întreprinderea de ulei ,,Unirea”
Centrala electrică şi de termoficare 200MW
Staţia PECO Bucium Iaşi
Staţia PECO Păcurari Iaşi
Fabrica de mobilă
Fabrica de tricotaje ,,Moldova”
Fabrica ,,Ţesătura”
Întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Hârlău
Fabrica de zahăr Paşcani
Fabrica de produse finite din lemn ,,Mobila” Hârlău
Trustul de construcţii locale
Întreprinderea ,,Textila Roşie”
Fabrica de ţigarete
Fabrica de paste făinoase Iaşi
Fabrica de vată hidrofilă Iaşi
Întreprindere poligrafică Iaşi
Centru de prelucrarea bumbacului Iaşi
Centrul de prelucrare a inului şi cânepii în întreprinderi integrate Iaşi
Abator Iaşi
Combinat avicol Iaşi
Combinat de produse lactate Iaşi
Fabrica de bere Iaşi
Moară Iaşi
Termocentrală Paşcani
Termocentrală Iaşi
Centru de vinificaţie Târgu Frumos
Centru de vinificaţie Podu Ilioaiei
Centru de vinificaţie Răducăneni
Centru de vinificaţie Ciorteşti
Centru de vinificaţie Costuleni
Centru de vinificaţie Tomeşti
Fabrică de pâine Târgu Frumos
Fabrică de cherestea Ciurea
Fabrică de cherestea Hârlău
Fabrică de pâine Hârlău
Fabrică de pâine Paşcani
Fabrică de pâine Iaşi