marți, 21 aprilie 2009

În prezent

Procesul industrializării era unul din elementele prinicipale care defineau regimul comunist. Faptul că s-au mai păstrat câteva fabrici şi uzine poate fi de folos celor interesaţi de industrializarea din ţara noastră, în general, şi de cea din comunism (forţată dar şi cea mai pronunţată din istoria noastră), în special. Opera de industrializare, prin efectele pe care le-a avut la toate palierele societăţii, poate servi celor care doresc să cunoască mai bine regimul comunist.
Astăzi se pune un accent mult prea pronunţat pe crimele şi fărădelegile comunismului, în timp ce beneficiile regimului sunt arătate într-un mod timid, adesea puse în balanţă de elementele negative ale regimului. Cea mai bună poziţie care se poate lua faţă de comunism (şi faţă de orice regim) este una echilibrată. Problema este că pentru a atinge o asemenea poziţie e nevoie de a cunoaşte regimul din cât mai diverse perspective. Industrializarea este una dintre acestea. S-au făcut câteva realizări pe calea cunoaşterii în acest subiect, dar sunt necesare mult mai multe. Noi vom încerca să ne aducem propria contribuţie.
În prezent, în Bucureşti, se demolează fabrici şi uzine într-un ritm accelerat. Fiecare dintre noi, interesat sau indiferent, asistă la o istorie care se pierde. Dacă noi ne uităm trecutul într-un prezent în care suntem nepăsători la ce să ne aşteptăm de la viitor?