marți, 21 aprilie 2009

Cutie de chibrituriCutie de chibrituri produsă la Combinatul de prelucrare a lemnului (C.I.L.) Brăila.