luni, 27 aprilie 2009

Autovehicule româneşti

Emisiunea de mărci poştale 5 noiembrie 1975
,,Autovehicule româneşti”
Heliogravură. Incadramente : Ion Dumitrana. Hârtie cromo. Dantelat.
Tiraj : 400000 serii complete (o serie are 6 valori).
De la stânga la dreapta şi de sus în jos, sunt reprezentate următoarele autovehicule :
Autocamion ,,Roman Diesel R 8135 F”
Autocisternă pentru combustibil ,,19 A.L.P.”
Microbuzul ,,TV 12 M”
Autobasculantă ,,Roman Diesel R 19215 D.F.K.”
Autoturism ,,Dacia 1300”
Autoturism ,,ARO 240”
Sursa : Angela Harnaj (coord.), Catalogul mărcilor poştale româneşti, Bucureşti, 1984.

Emisiunea de mărci poştale 3 mai 1983
,,Automobile româneşti”
Heliogravură. Machete : Cicerone Şuteu. Hârtie cromo. Dantelat.
Tiraj : 250000 serii complete (o serie are 6 valori).
De la stânga la dreapta şi de sus în jos, sunt reprezentate următoarele automobile :
Automobilul Aro 244
Automobilul Aro 242
Automobilul Oltcit Club
Automobilul Aro-10
Automobilul Dacia 1300 Break
Automobilul Dacia 1310
Sursa : Angela Harnaj (coord.), Catalogul mărcilor poştale româneşti, Bucureşti, 1984.
Filatelia este o disciplină care studiază timbrele poştale şi reprezintă în acelaşi timp şi activitatea de colecţionare a lor. Despre filatelie se spunea ,,că are marele merit că apropie oamenii” [1]. În regimul comunist a cunoscut o intensitate deosebită. Filatelia oferea regimului o nouă cale pentru propagandă, în timp ce pentru oameni reprezenta un mod plăcut de a descoperi lumea înconjurătoare, de îmbogăţire a cunoştinţelor şi mai ales plăcerea de a desfăşura un hobby, într-o societate în care individul era supus majorităţii. În cunoaşterea fenomenului industrializării în ţara noastră, în perioada comunismului, considerăm că utilizarea filatelie este potrivită şi binevenită. Suntem încredinţaţi că alegerea noastră este bună şi de cele scrise într-una dintre cărţile adresate pasionaţilor de filatelie : ,,[...] astăzi [1971 - admin] marca poştală joacă un rol hotărîtor în domeniul cultural-educativ, recreativ, în procesul de instruire şi lărgire a orizontului tinerilor şi vîrstnicilor, în educarea pentru ordine şi pentru frumos”[2].
Prezenţa industrializării în emisiunile de mărci poştale în comunism trebuie subliniată :
,,Ca o reflectare a preocupărilor pentru dezvoltarea tehnico-ştiinţifică a patriei noastre şi a ramurilor prioritare acestei dezvoltări în ultimul timp [înainte de 1980 - admin] au apărut mai multe emisiuni filatelice legate de industrializarea socialistă”[3].

[1] Dragomir Kiriac, Catalogul mărcilor poştale româneşti, Bucureşti, 1974, p. 5.
[2] Iosif Micu, Piese filatelice româneşti emise după proclamarea republicii, Bucureşti, 1971, p. 7.
[3] Idem, Teme şi subiecte filatelice din istoria României, Bucureşti, 1980, p. 233.