luni, 27 aprilie 2009

5 lei din 1978


Moneda de 5 lei din emisiunea monetară 1978

Avers
Simboluri ale industriei petroliere ( rafinarea petrolului – instalaţie de separare a fracţiunilor petroliere - şi extracţiei petrolului – sondă petrolieră -) şi ale celei energetice (stâlp de transport al energiei electrice şi posibil, baraj al unei hidrocentrale). De o parte şi de alta simbolurilor amintite avem un spic de grâu continuat cu o parte dintr-o roată dinţată, simboluri ale agriculturii şi industriei (mai ales a ramurii constructoare de maşini).Revers

Stema Republicii Socialiste România fixată prin Constituţia din 1965, alături de menţionarea anului emisiunii ,,1978”, respectiv de inscripţia ,,Republica Socialista Romania”.