luni, 27 aprilie 2009

Autovehicule româneşti

Emisiunea de mărci poştale 5 noiembrie 1975
,,Autovehicule româneşti”
Heliogravură. Incadramente : Ion Dumitrana. Hârtie cromo. Dantelat.
Tiraj : 400000 serii complete (o serie are 6 valori).
De la stânga la dreapta şi de sus în jos, sunt reprezentate următoarele autovehicule :
Autocamion ,,Roman Diesel R 8135 F”
Autocisternă pentru combustibil ,,19 A.L.P.”
Microbuzul ,,TV 12 M”
Autobasculantă ,,Roman Diesel R 19215 D.F.K.”
Autoturism ,,Dacia 1300”
Autoturism ,,ARO 240”
Sursa : Angela Harnaj (coord.), Catalogul mărcilor poştale româneşti, Bucureşti, 1984.

Emisiunea de mărci poştale 3 mai 1983
,,Automobile româneşti”
Heliogravură. Machete : Cicerone Şuteu. Hârtie cromo. Dantelat.
Tiraj : 250000 serii complete (o serie are 6 valori).
De la stânga la dreapta şi de sus în jos, sunt reprezentate următoarele automobile :
Automobilul Aro 244
Automobilul Aro 242
Automobilul Oltcit Club
Automobilul Aro-10
Automobilul Dacia 1300 Break
Automobilul Dacia 1310
Sursa : Angela Harnaj (coord.), Catalogul mărcilor poştale româneşti, Bucureşti, 1984.
Filatelia este o disciplină care studiază timbrele poştale şi reprezintă în acelaşi timp şi activitatea de colecţionare a lor. Despre filatelie se spunea ,,că are marele merit că apropie oamenii” [1]. În regimul comunist a cunoscut o intensitate deosebită. Filatelia oferea regimului o nouă cale pentru propagandă, în timp ce pentru oameni reprezenta un mod plăcut de a descoperi lumea înconjurătoare, de îmbogăţire a cunoştinţelor şi mai ales plăcerea de a desfăşura un hobby, într-o societate în care individul era supus majorităţii. În cunoaşterea fenomenului industrializării în ţara noastră, în perioada comunismului, considerăm că utilizarea filatelie este potrivită şi binevenită. Suntem încredinţaţi că alegerea noastră este bună şi de cele scrise într-una dintre cărţile adresate pasionaţilor de filatelie : ,,[...] astăzi [1971 - admin] marca poştală joacă un rol hotărîtor în domeniul cultural-educativ, recreativ, în procesul de instruire şi lărgire a orizontului tinerilor şi vîrstnicilor, în educarea pentru ordine şi pentru frumos”[2].
Prezenţa industrializării în emisiunile de mărci poştale în comunism trebuie subliniată :
,,Ca o reflectare a preocupărilor pentru dezvoltarea tehnico-ştiinţifică a patriei noastre şi a ramurilor prioritare acestei dezvoltări în ultimul timp [înainte de 1980 - admin] au apărut mai multe emisiuni filatelice legate de industrializarea socialistă”[3].

[1] Dragomir Kiriac, Catalogul mărcilor poştale româneşti, Bucureşti, 1974, p. 5.
[2] Iosif Micu, Piese filatelice româneşti emise după proclamarea republicii, Bucureşti, 1971, p. 7.
[3] Idem, Teme şi subiecte filatelice din istoria României, Bucureşti, 1980, p. 233.

Stema României

În regimul comunist au existat în total patru însemne de stat : o emblemă, pentru perioada ianuarie-martie 1948, şi trei steme, stabilite de fiecare dată prin Constituţia adoptată (1948, 1952, 1965).

Decretul nr. 3 din 8 ianuarie 1948
Emblema de stat a Republicii Populare Române conţinea ,,un tractor arând un câmp, la marginea căruia se profilează trei furnale, deasupra cărora se află un soare-răsare, totul înconjurat de o ghirlandă din spice de grâu, legate cu o panglică tricoloră, având în partea centrală iniţialele R.P.R.”.
Sursa : Dan Cernovodeanu, Evoluţia armeriilor Ţărilor Române …, Brăila, 2005.

Constituţia din 28 martie 1948
,,Titlul VIII Stema, Sigiliul, Drapelul şi Capitala
Art. 99 Stema Republicii Populare Române, reprezintă munţii împăduriţi, deasupra cărora se ridică soarele. În mijloc se află o sondă, iar în jurul stemei o coroană de spice de grâu“.
Sursa : http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1948.php, 27-04-2009.
Sursa : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Popular_Republic_of_Romania_(1948-1952).svg, 27-04-2009.

Constituţia din 24 septembrie 1952
,,Capitolul 9 Stema, Drapelul şi Capitala Republicii Populare Române
Art. 102 Stema Republicii Populare Române reprezintă munţi împăduriţi, deasupra cărora se ridică soarele. În partea stângă a stemei se află o sondă. Stema este încadrată de o cunună de spice de grâu. În partea de sus a stemei se află o stea în cinci colţuri. În partea de jos a stemei, spicele sunt înfăşurate într-o panglică tricoloră pe care sunt scrise literele R.P.R.“.
Sursa : http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1952.php, 27-04-2009.
Sursa :
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Popular_Republic_of_Romania_(1952-1965).svg, 27-04-2009.

Constituţia din 21 august 1965
,,Titlul VIII Însemnele Republicii Socialiste România
Art. 116 Stema Republicii Socialiste România reprezintă munţi împăduriţi, deasupra cărora se ridică soarele. În partea stînga a stemei se află o sondă. Stema este încadrată de o cunună de spice de grîu. În partea de sus a stemei se află o stea în cinci colţuri. În partea de jos a stemei, spicele sînt înfăşurate într-o panglică tricoloră pe care este scris «REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA»“.
Sursa : http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1965.php, 27-04-2009.
Sursa : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_the_Socialist_Republic_of_Romania.svg, 27-04-2009.


Să observăm că stema statului este de influenţă comunistă. Încadrarea cu spicele de grâu şi prezentarea în interiorul lor a principalelor resurse naturale ale ţării, peste care tronează soarele (în cazul de faţă, simbol al ,,viitorului luminos” al socialismului), precum şi steaua roşie, arată apartenenţa ţării la regimul comunist. Pentru ţara noastră avem reprezentate ca resurse naturale : pădurea (şi ne putem gândi la industria lemnului), apa (industria energetică), munţii (industria extractivă). O altă resursă naturală este sugerată prin prezenţa unui element antropic : o sondă petrolieră, ce ne duce cu gândul la existenţa unei industrii petroliere (cel puţin extractivă). Steme asemănătoare se pot găsi şi pentru alte ţări din ,,lagărul socialist”.

5 lei din 1978


Moneda de 5 lei din emisiunea monetară 1978

Avers
Simboluri ale industriei petroliere ( rafinarea petrolului – instalaţie de separare a fracţiunilor petroliere - şi extracţiei petrolului – sondă petrolieră -) şi ale celei energetice (stâlp de transport al energiei electrice şi posibil, baraj al unei hidrocentrale). De o parte şi de alta simbolurilor amintite avem un spic de grâu continuat cu o parte dintr-o roată dinţată, simboluri ale agriculturii şi industriei (mai ales a ramurii constructoare de maşini).Revers

Stema Republicii Socialiste România fixată prin Constituţia din 1965, alături de menţionarea anului emisiunii ,,1978”, respectiv de inscripţia ,,Republica Socialista Romania”.