marți, 2 iulie 2019

Istoria Informaticii Românești

În cadrul proiectului de e-Learning de la Universitatea din București, în mai 2018 – anul Centenar al Marii Uniri din anul 1918, a fost lansat Proiectul ROINFO 2018-2020 și dedicat celor peste 60 de ani de informatică românească.

 
Până în prezent, ca urmare a apelului la contribuții lansat în luna mai 2018, au răspuns peste 55 de autori ce au contribuții valoroase acceptate spre publicare în primele 2 volume. Menționâm că acestui demers s-a alăturat și Muzeul Universității din București ce a devenit partener la acest proiect.

Primele rezultate ale proiectului național ROINFO 2018-2010 au apârut prin publicarea primelor 2 volume din Istoria Informaticii Românești. Apariție, dezvoltare și impact: Volumul  I: „Computing – Contextul internațional”, Volumul  II: „Computing – Contextul național”, ambele în coordonarea domnului conf. univ. dr. Marin Vlada.

Volumele au fost elaborate din dorința de a descrie relevant și cu dovezi ale evenimentelor desfășurate în realitatea vremii, înțelegerea corectă a evoluției informaticii românești, atât pentru contemporani – pentru cei ce au trăit unele dintre aceste etape din informatica românească, cât și pentru generațiile viitoare de informaticieni. În felul acesta, în viitor, se va înțelege mult mai ușor evoluția unor teorii, metode și tehnologii din domeniul Informaticii și al Tehnologiei informației (IT).

 

Cu prioritate, un obiectiv special al volumelor a fost evidențierea recunoștinței noastre pentru eforturile și preocupările profesorilor noștri de a ne ajuta să înțelegem atât componenta de teorie, cât și componenta practică în utilizarea calculatoarelor – chiar în perioada când în România nu erau calculatoare. Recunoștința noastră are în vedere și generațiile de informaticieni, care prin activitatea de dezvoltare hardware și software au contribuit-de la început, la dezvoltarea informaticii românești. De-a lungul vremii, unele din aceste eforturi au fost realizate și cu mari sacrificii ținând seama de contextul științific, tehnic, economic, social și politic al anilor ce au trecut de la începutul apariției informaticii în țara noastră, și până în zilele noastre.

Prezentele volume al informaticii românești au fost concepute și realizate prin rezultatele celor peste 15 ani de studii și cercetări privind „fenomenul” informaticii mondiale și cel al informaticii românești, precum și a celor peste 40 de ani de activitate dedicate de noi în domeniul dezvoltării de software și cel al învățământului superior de informatică. Prin trăirile și experiențele noastre în studiile și cercetările de informatică, conținutul cărții descrie cu claritate modul de ințelegere al evoluției informaticii atât la nivel internațional, cât și în România, De asemenea, și prin descrierile și mărturiile diverșilor specialiști din România – oameni de știință, profesori din învățământul superior și preuniversitar, cercetători, ingineri, economiști, matematicieni, informaticieni etc., unii dintre aceștia trăind chiar vremurile de început ale informaticii românești, mijlocul anilor 1950.

Ne bucurăm de această apariție și suntem nerăbdători să vedem publicate și celelalte volume aflate acum în pregătire!


sâmbătă, 1 iunie 2019

Centralele industriale și instituțiile asimilate ale Ministerului Industriei Alimentare - 1988

Centrala industrială de morărit și panificație
Centrala industrializării cărnii
Centrala industrializării laptelui
Centrala pescuitului și industrializării peștelui
Centrala industriei zahărului și produselor zaharoase
Centrala industriei uleiului
Centrala vinificării, băuturilor diferite și produselor spirtoase
Trustul pentru producerea conservelor și sucurilor

Sursa: SANIC, fond CC al PCR - Secția Cancelarie, dosar 102/1988, f. 6v, 7.

joi, 30 mai 2019

Zile ale muncitorilor - 1985

În timpul regimului comunist au fost instituite mai multe zile festive dedicate „oamenilor muncii”:

Ziua ceferiștilor
Ziua sănătății
Ziua miliției
Ziua pionierilor
Ziua aviației
Ziua grănicerilor
Ziua învățătorului
Ziua constructorilor de mașini
Ziua constructorului
Ziua marinei
Ziua brigadierilor
Ziua minerului
Ziua presei române
Ziua tipografilor
Ziua metalurgistului
Ziua energeticianului
Ziua petrolistului
Ziua pompierilor
Ziua Armatei Republicii Socialiste România

Sursa: SANIC, CC al PCR - Secția Cancelarie, dosar 67/1985, f. 161.

marți, 7 mai 2019

Sticlă pentru copuri de iluminat


1. Casnice
- sticlă incoloră (simplă sau prelucrată, presată);
- sticlă mată (sablată sau gravată, tratată chimic, ornamentală);
- sticlă translucidă;
- sticlă opală;
- sticlă peliculizată;
- sticlă colorată;
- sticlă decorată prin fotocristalizare;

2. Tehnice și industriale
- sticlă termic rezistentă;
- sticlă de protecție;
- dispersoare de sticlă;
- filtre de sticlă (filtre de sticlă pentru domeniul infraroșu, filtre de sticlă pentru domeniul ultraviolet).


Sursa: Mihai Cerchez (coord.), Îndrumar pentru fabricarea sticlei, vol. 1, București, 1998, p. 74.

luni, 6 mai 2019

Sticlă de laborator


1. Sticlă chimic și termic rezistentă
- sticlă de cuarț;
- sticlă cu 96-99% dioxid de siliciu;
- sticlă borosilicatică (tip Pyrex – Pirom, tip Jena – Turdaterm);
- sticlă aluminosilicatică (tip Turingia);
- sticlă termometrică (normală, borosilicatică, aluminoborosilicatică).

2. Sticlă sinterizată pentru diverse tipuri de filtre.


Sursa: Mihai Cerchez (coord.), Îndrumar pentru fabricarea sticlei, vol. 1, București, 1998, p. 72.

sâmbătă, 4 mai 2019

Sticlă pentru construcții


1. Pentru geamuri (obișnuită)
- transparentă;
- translucidă (cu model imprimat ornamentat sau riglat, gravată, mată, givrată, opală, armată); - peliculizată (emailată, metalizată - oglinzi).

2. Izolantă termic și fonic
- termoabsorbantă (termopan);
- izolantă termic și fonic (termofon izolantă transparentă, translucidă și cu transparență variabilă; spongioasă).

3. Elemente de zidărie (profile de sticlă, cărămizi de sticlă, plăci de sticlă).


Sursa: Mihai Cerchez (coord.), Îndrumar pentru fabricarea sticlei, vol. 1, București, 1998, p. 71.