marți, 24 decembrie 2019

Unitățile componente ale Fabricii de Bere Bacău

Pentru a-și îndeplini obiectul de activitate, producerea berii și a altor produse semifinite, Fabrica de Bere Bacău nu era compusă doar din fabrica propriu-zisă, ci din mai multe componente. Iată componentele Fabricii de Bere Bacău:

Fabrică de malț
Siloz pentru malț
Construcție pentru finisarea berei (filtrare, depozite, îmbuteliere cu magaziile de sticle goale și pline, spălare-umplere butoaie cu depozitele aferente, dogăria* și fabrica de gheață)
Centrala de frig, secția de bioxid de carbon
Siloz de borhot**
Clădiri auxiliare - ateliere, magazii, pavilion administrativ etc.
Fabrica de bere propriu-zisă (secții de fierbere, fermentare primară și secundară)

* dogărie - atelier unde se prelucrau doage (bucată din lemn cioplită, puțin încovoiată) pentru a realiza diferite obiecte, precum butoaiele sau gălețile.
** borhot - amestec de cereale sau fructe fermentate care se folosesc la producerea de băuturi alcoolice.

Sursa: „Viața economică”, nr. 4, 28 ianuarie 1966, p. 9.

luni, 23 decembrie 2019

duminică, 22 decembrie 2019

Șeping

Șepingul este o mașină folosită în prelucrarea prin rabotare a suprafețelor plane, orizontale, verticale sau înclinate. Piesa care era prelucrată la șeping era fixată pe masa mașinii care se mișca de-a lungul ghidajelor suportului transversal cu o mișcare de avans intermitentă. Șepingul putea fi prevăzut cu menghină, set de chei, manivelă și chei speciale, lampă de iluminat și alte accesorii utile, în funcție și de utilizare sa (dispozitiv de amortizat, de copiat hidraulic).

Sursa: „Viața economică”, nr. 4, 28 ianuarie 1966, p. 9.

Uzinele „Laminorul” Brăila

Sursa: „Viața economică”, 1966.

Șepingul S-800

Șepingul S-800 produs la Uzinele „Înfrățirea” Oradea

Sursa: „Viața economică”, nr. 4, 28 ianuarie 1966, p. 9.

Uzina „Triumf” Cluj

Uzina „Triumf” Cluj
Sursa: „Viața economică”, 1966.